Privacy verklaring

Als Autobedrijf Akyuz vinden we het belangrijk er voor te zorgen dat onze

dienstverlening transparant, veilig en betrouwbaar is. Wij respecteren je privacy

en zullen de persoonlijke informatie die je ons verschaft altijd vertrouwelijk behandelen.

Wij zijn verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven

in deze privacyverklaring. Hieronder leggen wij uit hoe we bij ons autobedrijf en op onze websites met jouw gegevens omgaan, wat je rechten zijn en hoe je gebruik kunt maken van die rechten. Als je het interessant vindt, kun je op de website www.hulpbijprivacy.nl uitgebreide onafhankelijke informatie vinden over de Europese privacywetgeving. Heb je nog vragen na het lezen van onze privacyverklaring? Stuur dan een mailtje

naar info@autobedrijfakyuz.nl. Onze Klantenservice helpt je graag verder!

Persoonsgegevens die wij verwerken

Een ‘persoonsgegeven’ is alle informatie die direct over iemand gaat, of naar een individuele persoon te herleiden is. Wij verwerken je persoonsgegevens doordat je onze websites weleens hebt bezocht, gebruik maakt(e) van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. 

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- voor- en achternaam
- geslacht
- adresgegevens
- e-mailadres
- telefoonnummers
- kenteken
- klantnummer
- bank- en betaalgegevens
- IP-adres, internetbrowser en soort/type apparaat
- gegevens over jouw activiteiten op onze website
- informatie over bestellingen, afspraken en facturen
- reviews: je beoordeling van onze service/producten
- beelden van beveiligingscamera’s
- overige persoonsgegevens die je actief verstrekt, bijvoorbeeld door een contactformulier op onze website aan te maken,  via de chat-mogelijkheid op onze website, in correspondentie en telefonisch.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Autobedrijf Akyuz verwerkt jouw persoonsgegevens omdat:
- wij dit nodig hebben voor het aangaan of uitvoeren van de overeenkomst, en/of
- je hier toestemming voor hebt gegeven, en/of
- wij (of een derde) daar een gerechtvaardigd belang bij hebben (bijv. ons commerciële belang om jou marketingaanbiedingen te doen, of ons belang om onze dienstverlening te kunnen verbeteren), en/of
- we daartoe wettelijk verplicht zijn

 

We verwerken je persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- het afhandelen van jouw afspraak, bestelling en/of betaling
- om goederen en diensten bij je af te leveren
- om je te kunnen bellen, SMS’en of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- verzenden van onze nieuwsbrief, informatie over acties en aanbiedingen, serviceberichten en/of onderzoeken
- om je gepersonaliseerde reclame te tonen
- informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
- om jou optimaal te kunnen helpen als je een vraag, probleem of klacht hebt over onze producten en diensten
- om je op onze website een zo persoonlijk mogelijke winkelervaring te bieden, door bijvoorbeeld het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw interesses en voorkeuren
- voor de afhandeling van speciale acties
- het behandelen van een stage-aanvraag
- voorkomen en bestrijden van diefstal of andere vormen van fraude

Wij verwerken ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte. Er zijn enkele speciale situaties die we hieronder extra toelichten.

 

 

Camerabeveiliging

Onze vestigingen zijn voorzien van camera’s. Dat is van belang voor jouw veiligheid, maar ook voor die van onze collega’s en eigendommen. De camerabeelden worden na maximaal zes weken verwijderd, tenzij er goede redenen zijn om de beelden langer te bewaren, bijvoorbeeld voor onderzoek door een recherchebureau of de politie.

 

 

Gebruikmaken van ons wifinetwerk

Tijdens een bezoek aan een van onze vestigingen kun je gratis gebruikmaken van wifi. Zodra je bent ingelogd op ons wifinetwerk, worden er automatisch gegevens verzameld zoals het identificatienummer (MAC-adres) van jouw apparaat. Deze gegevens worden na een jaar verwijderd en gebruiken wij alleen om eventueel misbruik te voorkomen. Mochten er illegale activiteiten plaatsvinden vanuit ons wifinetwerk, dan kunnen we de toegang van het apparaat waarmee je gebruikmaakt van ons wifinetwerk blokkeren.

 

Sollicitaties Stage

We bieden de mogelijkheid om aan te melden voor een stageplek. Via het sollicitantenportaal kun je verschillende gegevens achterlaten die relevant zijn voor de sollicitatie.

Voor de afhandeling van jouw sollicitatie verwerken wij de volgende gegevens: voornaam, achternaam, geslacht, geboortedatum, adres, postcode, woonplaats, mobiel telefoonnummer, e-mailadres, opleidingsniveau, competenties, vaardigheden, hobby’s, referentie, beschikbaarheid, je cv en je motivatiebrief en natuurlijk de functie waarop gesolliciteerd is. Als je zelf voor die mogelijkheid hebt gekozen, kunnen ook de gegevens van je LinkedIn-profiel worden verwerkt. Overige informatie zal alleen na jouw toestemming in ons systeem worden opgenomen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Wij bewaren je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Daarna worden de persoonsgegevens verwijderd. Als de informatie nodig is voor interne analyses en rapportages, anonimiseren we de gegevens. De informatie is dan niet meer naar een unieke persoon te herleiden.

Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: 
- naam/contactgegevens, bestellingen en afspraken: 
zolang je actief klant bij ons bent;

  als je 5 jaar geen aankoop meer hebt gedaan, verwijderen wij je gegevens
- factuurgegevens: zolang je actief klant bent, maar in ieder geval minimaal

  7 jaar omdat de Belastingdienst dit van ons vraagt
- klantbeoordelingen (reviews): worden anoniem op de website gepubliceerd,

  op jouw verzoek verwijderen we de beoordeling
- speciale acties: wij bewaren de verstrekte gegevens na afloop om de actie te kunnen afhandelen en vragen over de        actie te kunnen beantwoorden; hoe lang de bewaartermijn is communiceren wij per actie
- camerabeelden: maximaal 6 weken, tenzij de beelden bijv. nodig zijn voor onderzoek 
- voor trainingsdoeleinden opgenomen telefoongesprekken: maximaal 1 maand
- correspondentie met onze Klantenservice: maximaal 5 jaar
- sollicitatie/stage: de door jou verstrekte gegevens worden tot 4 weken na het einde van de sollicitatieprocedure bewaard. Als je hiervoor toestemming hebt gegeven, bewaren we de gegevens tot 1 jaar. Heb je de baan of stageplek gekregen en kom je in dienst bij ons, dan worden jouw gegevens onderdeel van je personeelsdossier.

 

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Wij schakelen bij de uitvoering van dienstverlening ook andere bedrijven (‘derden’) in. Dit kunnen bedrijven zijn die we inschakelen als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst, voor de uitvoering van marketingactiviteiten (zoals mediabureaus, drukkerijen, e-mail- en postverwerkers), onze overige dienstverlening en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting.

Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Wij blijven verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Jouw persoonsgegevens verstrekken wij niet aan andere derden, tenzij je daar uitdrukkelijk toestemming voor hebt gegeven.

 

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Autobedrijf Akyuz maakt op haar websites gebruik van cookies en andere technieken. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Waar we het hierna hebben over ‘cookies’, bedoelen we daarmee ook andere vergelijkbare technieken.

Cookies maken het mogelijk om jouw webbrowser te herkennen. Handig, want dan hoef je bijvoorbeeld niet steeds opnieuw je gegevens in te voeren, voorkeuren aan te geven, opnieuw producten in je winkelwagen te plaatsen of je instellingen aan te passen. Op die manier kunnen we ook onze website beter laten werken en kunnen we inzicht krijgen in het bezoekersgedrag op de website. Ook kunnen andere partijen (bijvoorbeeld adverteerders en/of sociale media-bedrijven) inzicht krijgen in jouw surfgedrag. Daardoor wordt het mogelijk dat zij gepersonaliseerde advertenties tonen over meerdere websites en niet-revelante advertenties weg kunnen laten.

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over de verschillende soorten cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. 

Je kunt je overigens ook afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. De manier waarop je dit kunt doen, verschilt per browser. Als je ervoor kiest om cookies te verwijderen of niet toe te staan, zal de website mogelijk niet meer optimaal functioneren en kun je van sommige diensten geen gebruik maken. Daarnaast kun je alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of (indien wettelijk mogelijk) te verwijderen. 
Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons. Ook heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij (in het kader van een overeenkomst) van jou hebben in een computerbestand naar jou of een andere, door jou genoemde, organisatie te sturen. 

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@autobedrijfakyuz.nl of ons postadres dat onder ‘Contactinformatie’ staat vermeld. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek ook echt door jou is gedaan, vragen wij om een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Een handig hulpmiddel hierbij is de KopieID app van de Rijksoverheid. Met deze app maak je met je smartphone een veilige kopie van een identiteitsbewijs.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Wij nemen de bescherming van jouw gegevens serieus. Daarom hebben we passende maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Zo maken wij tijdens het bestelproces en het versturen van contactformulieren altijd gebruik van een beveiligde verbinding, te herkennen aan ‘https://’ en het slotje in de browser. 
Bovendien zijn alle personen die namens ons van je persoonsgegevens kennis kunnen nemen, verplicht hier uiterst zorgvuldig mee om te gaan. 
Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@autobedrijfakyuz.nl

 

Websites van derden

Op onze websites tref je links aan naar andere websites. Autobedrijf Akyuz is niet verantwoordelijk voor de manier waarop die partijen met persoonsgegevens omgaan. Lees hiervoor de betreffende privacyverklaring van die website.

 

 

Contactinformatie

Heb je vragen over onze Privacyverklaring, dan kun je contact opnemen met onze klantenservice:
Autobedrijf Akyuz bv
Betreft: Afdeling Klantenservice / privacy
Dunantstraat 22c

3024 BC Rotterdam

 

Je kunt je vraag natuurlijk ook via e-mail stellen. Stuur je mail dan naar info@autobedrijfakyuz.nl.

Alle overige contactmogelijkheden vind je bij pagina contact.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Het kan nodig zijn dat we de inhoud van onze privacyverklaring moeten bijwerken. We adviseren je daarom om regelmatig te controleren of er een nieuwe versie van de privacyverklaring is gepubliceerd. Dit kan via de pagina ‘Privacyverklaring’ onderaan.

Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 20 April 2020.

garanties_blauw_small (1).png